XLX Multiprotocol Gateway Reflector
   XLX911 v2.2.2 - Dashboard v2.3.9  /  Service uptime: 5 days 12:15:02
# Flag Callsign Suffix DPRS Via / Peer Last heard Listening on
1 ItalyItaly IZ4OTG REF077 G / XLX077 24.03.2018 07:24 B
2 ItalyItaly IZ5TIY 5100 IR5AN B / XLX077 24.03.2018 07:22 B
3 ItalyItaly IK7YTQ ID31 XRF930 G / XLX930 24.03.2018 07:21 U
4 BelgiumBelgium ON4ENL DMR REF077 G / XLX077 24.03.2018 07:13 B
5 ItalyItaly IN3IZQ IC92 XRF773 G / XLX773 24.03.2018 07:11 B
6 ItalyItaly IK5XMK XRF037 G / XLX077 24.03.2018 07:10 R
7 ItalyItaly IW6PG DMR REF077 G / XLX077 24.03.2018 07:05 B
8 JapanJapan JA3GPY AMBE XRF014 G / XLX077 24.03.2018 06:46 A
9 United StatesUnited States W9TRO DMR REF077 G / XLX077 24.03.2018 06:00 B
10 CanadaCanada VA2FP XRF014 G / XLX077 24.03.2018 04:10 A
11 ItalyItaly IZ5BYH TH74 IQ5PJ B / XLX077 24.03.2018 02:09 R
12 ItalyItaly IZ1GJK IZ1MLT B / XLX999 24.03.2018 02:04 K
13 ItalyItaly I5JJO DMR XRF037 G / XLX370 24.03.2018 01:58 J
14 ItalyItaly IZ5RWK DMR XRF037 G / XLX077 24.03.2018 01:28 R
15 ItalyItaly IZ5LZP ID51 IQ5PJ B / XLX077 24.03.2018 01:07 R
16 ItalyItaly IZ6OUF ID51 IZ6OUF B / XLX068 24.03.2018 01:04 U
17 ItalyItaly IW9DAF ID51 IW9DAF B / XLX118 24.03.2018 00:52 D
18 ItalyItaly IZ7YJW DMR REF099 G / XLX099 24.03.2018 00:51 U
19 ItalyItaly IZ2QZH DS XRF333 G / XLX333 24.03.2018 00:48 B
20 ItalyItaly IK0XUF DMR REF077 G / XLX077 24.03.2018 00:44 B
21 United StatesUnited States KC6LDN XRF014 G / XLX077 24.03.2018 00:40 A
22 ItalyItaly IZ2ODN DMR REF077 G / XLX077 24.03.2018 00:26 B
23 ItalyItaly IT9IGN DMR REF077 G / XLX077 24.03.2018 00:25 B
24 ItalyItaly IW2OGY DMR REF077 G / XLX077 24.03.2018 00:23 B
25 ItalyItaly IZ2QLP ID51 IR2UDY B / XLX077 24.03.2018 00:21 B
26 ItalyItaly IZ6FGP 51P2 IR6UDB B / XLX068 24.03.2018 00:20 S
27 ItalyItaly IZ1JXP IR1UIW B / XLX999 24.03.2018 00:19 K
28 ItalyItaly IZ1MLT ID51 IZ1JFP B / XLX999 24.03.2018 00:19 K
29 ItalyItaly IU3KHJ D74E IU3KHJ B / XLX068 24.03.2018 00:10 B
30 ItalyItaly IT9BEY 5100 IT9BFB B / XLX118 24.03.2018 00:03 D
31 ItalyItaly IT9FRN ID51 IT9BFB B / XLX118 24.03.2018 00:03 D
32 ItalyItaly IT9MUF 5100 IT9FRN B / XLX118 24.03.2018 00:03 D
33 ItalyItaly IZ5ILH ID51 XRF077 G / XLX077 24.03.2018 00:00 B
34 ItalyItaly IZ7NMA 2820 XRF077 G / XLX077 23.03.2018 23:54 B
35 ItalyItaly IT9BFB ID51 IT9BFB B / XLX118 23.03.2018 23:51 D
36 ItalyItaly IK3FXC DMR REF077 G / XLX077 23.03.2018 23:43 B
37 ItalyItaly IU5AVW DMR XRF037 G / XLX370 23.03.2018 23:41 J
38 ItalyItaly IW7CRP DMR REF099 G / XLX099 23.03.2018 23:40 U
39 ItalyItaly IT9EJE DMR REF077 G / XLX077 23.03.2018 23:37 B
40 ItalyItaly IZ1FHF REF077 G / XLX077 23.03.2018 23:32 B
ITALIA TG 22292
B
Agrigento
D
Z9 Sicilia
Z
IW9DNI-B
IR9UBM-C
IT9BWW-B
IT9BWD-B
IT9GAZ-B
IR9UBM-B
IR9BR-C
IR9BP-C
IT9CVO-B
IR9BR-B
it9cvo@gmail.com; it9bwd@gmail.com; iw9dni@live.it